S20 EVO ,因使用複合膠料技術,輪胎磨耗壽命增加,並且有良好的抓地力與操控性

  • 規格尺寸

S20 EVO 前輪

120/70ZR17  (58W)  TL  (已停產)

S20 EVO 後輪

180/55ZR17  (73W)  TL  (已停產)

190/50ZR17  (73W)  TL  (已停產)

190/55ZR17  (75W)  TL  (已停產)

200/55ZR17  (78W)  TL  (已停產)

特殊技術

※ 1 除輕檔車等級外其他都是
※ 2 120/70ZR17,輕檔車等級內的所有尺寸